Skip to content

PROW 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. POPRAWA WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA I ROZWINIĘCIE SPRZEDAŻY HURTOWEJ MIĘSA Z DROBIU mająca na celu POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ WZROST WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE. WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Sprawdź też

POIR działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Wnioskodawca„MERDA” Zakład Przetwórstwa i Uboju Zwierząt Sp. z o.o. Program operacyjnyProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Nr NaboruPOIR.03.04.00-IP.03-00-001/20 Tytuł projektuDotacja na kapitał obrotowy Cel projektuCelem projektu
Czytaj dalej