Skip to content

POIR działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Wnioskodawca
„MERDA” Zakład Przetwórstwa i Uboju Zwierząt Sp. z o.o.

Program operacyjny
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa
3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie
3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru
POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Tytuł projektu
Dotacja na kapitał obrotowy

Cel projektu
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty
Planowane efekty zostały osiągnięte. Dzięki dotacji płynność finansowa przedsiębiorstwa została potrzymana, co pozwoliło na kontynuowanie bieżącej działalności.

Wartość projektu: 
237.342,51 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR:
237.342,51 PLN (100%)

Okres realizacji projektu (od): 01/08/2020

Okres realizacji projektu (do): 31/10/2020

Sprawdź też

PROW 2014-2020

                    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. POPRAWA WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA I ROZWINIĘCIE SPRZEDAŻY HURTOWEJ MIĘSA
Czytaj dalej